5-stegsbehandling

Behandlingen utföres i 5 steg och är en noggrant utprovad metod där arbetsmomenten består av en förrengöring, djuprengöring, aktivering och slutligen konservering. Konserveringskemikalierna är polymerbaserade utan några som helst silikoner eller vaxer. De medför därför inga problem vid t.ex. omlackering. Kemikalien förstärker och förseglar lacken, rostskyddar och bevarar glansen. Ett 6-årigt garantisystem inkluderas, förutsatt att bilen vid grundbehandlingen var högst ett år gammal. Skyddet är i praktiken lika effektivt på äldre bilar. Garantibevis/Certifikat med reklamationsrätt lämnas. För underhåll av skyddet utföres vid behov förnyelse av toppskiktet, sk topcoatbehandling.

glass-protectionglasbehandling

En DITEC-behandling innebär för kunden:

Ett bättre andrahandsvärde på bilen.
Att slippa polera och vaxa bilen.
Ett minskat behov av att tvätta bilen.
Att smuts har svårare för att få fäste på bilen.
En ökad glans och lyster i lacken.
Ett ökad skydd mot stenskott och övrig mekanisk påverkan samt ökad tålighet mot rostangrepp och smutsigt nedfall från luften.

Ditec

Auktorisation

Lackkonservering utföres endast av fackmän som genomgått föreskriven utbildning. DITEC-kemikalierna säljes inte utanför organisationen. Lackens skyddseffekt efter 2 år…
Obehandlad 72% minskning
Vanligt vax 48% minskning
Silikonvax 27% minskning
DITEC Lackkonservering 0% minskning

Ditec

Testad och godkänd i Sverige

DITEC lackkonservering har genomgått en 3-årig och en 7-årig test vid Statens Provningsan- stalt (SP:s protokoll 87M51219). Undersökningen har visat att provytorna behållit glansen under den föreskrivna garantitiden och således fått klart godkännande.

DITEC´s emaljsymbol

Detta eleganta emaljmärke placerar vi baktill på bilen efter lackkonservering.